contactgegevens Trinamis training en advies

Werkwijze

Individuele coaching vergt een persoonlijke aanpak. Voorafgaand aan ieder coachingstraject is er dan ook altijd een vrijblijvend kennismakingsgesprek of intake. De belangrijkste vraag daarbij is of het ‘klikt’. Onderdeel van de intake, maar tegelijk ook de basis voor de verdere coaching is om duidelijk te hebben waar het om gaat, wat je wilt bereiken en welke aanpak voor jou passend is. Zeggen we allebei ‘ja’, dan werken we het plan verder uit, maken afspraken en gaan snel aan de slag. Het coachingstraject wordt altijd afgesloten met een persoonlijke evaluatie.

Duur

In onderling overleg bepalen we de duur van het coachingstraject en de frequentie van de sessies. Het werkt wel het beste om een aantal sessies vast te leggen om gestructureerd en doelgericht naar het resultaat toe te werken. Uiteraard is verlenging of verkorting van het traject mogelijk. Een gemiddelde coachingssessie duurt een tot anderhalf uur.

Vertrouwelijkheid

De inhoud van een coaching is vertrouwelijk. Daar waar de coaching in directe relatie staat met het werk kan er overleg en afstemming zijn met de opdrachtgever en/of leidinggevende. Rapportage over de inhoud en voortgang van de coaching is aan de gecoachte zelf, tenzij vooraf anders afgesproken.

Locatie

In overleg bepalen we een geschikte locatie op uw werk of juist daarbuiten als dat prettiger is.

Tarief

Zakelijke coaching: € 155,- per uur
Reiskosten (inclusief vergoeding van reistijd) zijn 0,78,- per kilometer gerekend vanaf Tiel.

Graag wil ik bijdragen aan ontwikkeling en groei voor iedereen. Vanuit mijn maatschappelijke verantwoordelijkheid vind ik dan ook dat kosten hierin geen belemmering mogen zijn. Daar waar bijvoorbeeld voor particulieren de investering een belemmering is kijk ik graag met u naar een passende oplossing. Neem daarvoor gerust gratis en vrijblijvend contact met mij op.


ieder mens blijft steeds hetzelfde, maar niet dezelfde