contactgegevens Trinamis training en advies

Uitgangspunten

Mijn uitgangspunt is om de goede combinatie te vinden tussen doelgerichtheid en flexibiliteit.
Aan de ene kant is ontwikkelen en presteren gebaat bij heldere doelen, duidelijke planning en concrete afspraken. Dit geeft houvast en werkt stimulerend.

Toch blijft groeien en leren in de eerste plaats een dynamisch proces. Het verloopt meestal niet rechtlijnig. Flexibiliteit, een persoonlijke aanpak en continue afstemming zijn dan ook essentieel.
Vaak spannend, soms confronterend, maar ook verfrissend en leuk, dat mag leren zijn.


bergen