contactgegevens Trinamis training en advies

 

Leiderschap en Management

Training Performance management

De huidige tijd stelt hoge eisen aan een onderneming. Continue verandering en grote concurrentie maken dat bedrijven slagvaardig moeten zijn om hun ambities in de toekomst waar te kunnen maken. Niet alleen wat bedrijfs- en productieprocessen betreft maar vooral ook door het beste uit onszelf te halen, groei en ontwikkeling te stimuleren en op een open en transparante manier gericht te sturen op prestaties.
Performance management is een aanpak die dit mogelijk maakt. Het is de schakel tussen enerzijds de bedrijfsvisie, strategie en waarden en anderzijds de verschillende people management processen zoals werving en selectie, training en ontwikkeling, beoordeling en beloning. Het is een samenhangend geheel aan instrumenten waarmee zowel managers als medewerkers hun activiteiten richting geven, met elkaar kunnen afstemmen en kunnen bijsturen en verbeteren. Het is gericht op maximalisering van resultaten en het vergroten van persoonlijke groei en ontwikkeling.

Training Leidinggeven aan professionals

Dat lijkt soms een onmogelijke opgave maar toch moet het gebeuren. Veel organisaties hebben hoog opgeleide en vaak specialistische medewerkers. Ook degene met veel ervaring zijn vaak zelfstandig en niet zelden eigen-wijs. Gelukkig maar, want vaak leveren zij daarmee juist een onderscheidende bijdrage aan de kwaliteit en de continuïteit van de organisatie.
Leidinggeven aan deze professionals vraagt veel van de leidinggevende. Want hoe kun je deze mensen boeien en binden? Wanneer moet je aansturen en opdrachten geven en wanneer juist faciliteren en ruimte scheppen? En hoe doe je dat op een manier die aansluit bij de medewerker en de situatie en tegelijkertijd voor jou goed aanvoelt en bij jou past? Beïnvloeden van de motivatie en sturen op competenties, zijn twee centrale thema’s. Het gaat dan niet meer om wat de professional moet doen maar het gaat om hoe je als leidinggevende kunt stimuleren dat de ander zijn volledige talent ontplooit, benut en verder ontwikkelt ten dienste van de organisatie. Dat geldt voor de medewerker maar ook voor jezelf als leidinggevende. Want daarin is het belangrijk om je bewust te zijn van wie jij bent als leidinggevende en waar je voor staat. Wat zijn jou drijfveren en hoe kun je loslaten en anderen de ruimte geven zonder de controle te verliezen.

Training Coachend leidinggeven

Medewerkers worden steeds zelfstandiger in organisaties. Steeds meer zelfverantwoordelijkheid, zelfsturing en zelfredzaamheid wordt niet alleen verwacht vanuit de organisatie maar ook gewenst door de medewerkers. Hiermee veranderd ook de behoefte van de medewerker als het gaat om de manier waarop leiding gegeven wordt.
Coachend leidinggeven is een aanpak die hier perfect op aansluit en de ontwikkeling van de medewerker sterk kan versnellen. Hoe kom ik van vertellen wat iemand moet doen naar het zelf laten ontdekken? Hoe voorkom ik fouten en mislukkingen terwijl verbeteren en ontwikkelen gaat met vallen en opstaan? Wat moet ik als leidinggevende kunnen om mijn medewerkers op een motiverende en inspirerende manier in hun ontwikkeling naar een hoger plan te coachen?

Training Creatief vergaderen

Vergaderen is een kunde, creatief vergaderen een kunst. Maar een kunst die goed te leren is. Vergaderen kent veel verschillende doelen. Vaak echter gebruiken we maar één weg om tot uitwisseling, beeldvorming en besluitvorming te komen. Een gebaand pad met voorspelbare patronen en vervolgens gaan we weer over tot de orde van de dag.
Maar er zijn veel meer wegen om tot goede besluitvorming, echt vernieuwende ideeën en een levendige en wezenlijke uitwisseling door iedereen te komen. Zo wordt vergaderen op een eenvoudige manier niet alleen makkelijker en sneller maar vooral ook veel leuker. De inbreng van iedereen wordt gestimuleerd, het draagvlak voor beslissingen vergroot en je gaat weer met nieuwe energie aan de slag met de gedachte ‘Jammer dat de vergadering nu al voorbij is!’.

Opleiding Middle Management

Als middle manager heb je een positie midden in het speelveld van de organisatie. Je zit tussen het strategische niveau en de operationele werkzaamheden in. Hierdoor heb je te maken met een grote veelzijdigheid aan management en organisatie aspecten. Je verantwoordelijkheid is groot maar je directe invloed lijkt klein.
Om succesvol te zijn in de rol van middle manager moet je veel dingen kennen en vooral ook kunnen. Weten wat een organisatie is en hoe deze is opgezet om vervolgens door te dringen tot de geschreven en ongeschreven regels van het spel geeft helder inzicht en overzicht. Daarnaast is het niet alleen belangrijk om goed leiding te geven aan je eigen medewerkers (met alles wat daarbij komt kijken) maar is het minstens zo belangrijk om je te bekwamen in ‘managing your boss’. Ook wordt er van je verwacht dat je goed samenwerkt en kunt onderhandelen met collega leidinggevenden, stafafdelingen en mensen waar je geen direct gezag of invloed op hebt. En alsof dat nog niet genoeg is, in dat alles moet je ook nog goed leidinggeven aan jezelf zodat je onder spanning en druk vanuit helderheid en overzicht de juiste keuze kunt maken en zelfverzekerd en doortastend blijft handelen. Deze opleiding middle management biedt je de bagage om alle taken, uitdagingen en ambities met vertrouwen tegemoet te zien.

Training Functionerings-, beoordelings- en ontwikkelingsgesprekken voeren

Als leidinggevende is je primaire taak om de ontwikkeling, het gedrag en het resultaat van je medewerkers te stimuleren, te beïnvloeden en te sturen. Daarbij is het geheel van functionerings- beoordelings- en ontwikkelingsgesprekken (de personeelsmanagement cyclus) een belangrijk instrument. Toch worden deze gesprekken vaak ervaren als een noodzakelijk kwaad, weinig stimulerend en met een subjectieve beoordeling die eerder vaak beperkend en remmend werkt.
Echter niet het instrument zelf maar hoe je dit inzet en hoe je het in je werk, afdeling of organisatie vorm geeft bepaalt in hoge mate de effectiviteit.
In deze training krijg je inzicht in de opzet en invulling van deze gesprekken. Dit geeft je de mogelijkheid om een eigen systeem op te zetten. Daar waar er al een basis in de organisatie voorhanden is dit uit te breiden en aan te scherpen zodat je tot samenhang en synergie kunt komen.
Maar belangrijker nog, je leert elk gesprek goed vorm te geven en zo het maximale uit het gesprek en de medewerker naar boven te halen. De medewerker zal zich objectief gewaardeerd en gestimuleerd voelen om met plezier en inzet zijn bijdrage te leveren aan de organisatie.

Training Leiderschap

Leiderschap gaat verder dan management. Het gaat om het verbinden van een inspirerende toekomst visie met het nu van de dagelijkse praktijk. Het gaat om veranderingen initiëren en moeilijkheden en tegenslag het hoofd bieden. Het gaat om aanvoelen wat nodig is en de moed om dit aan te gaan. Maar bovenal begint leiderschap met een helder inzicht in jezelf. Door te weten wie je bent, wat jou inspireert en waar je voor staat kun je jezelf in de wereld plaatsten. Een helder inzicht in je vermogens en talenten maar ook in je beperking en zorgen helpt je de bronnen aan te boren die nodig zijn, in jezelf maar ook in de samenwerking met anderen. En ‘last but not least’ je vermogen om je continue te ontwikkelen en te blijven leren geeft het voorbeeld aan anderen om boven zichzelf uit te stijgen en antwoord te geven op de vragen die de toekomst aan ons stelt. Deze training geeft je naast inzicht ook de praktische vaardigheden die je nodig hebt om je visie en ambities op een inspirerende manier te delen en de samenwerking en het resultaat te vermenigvuldigen.

terug naar overzicht trainingen >


m.king
visie uitdragen